Contract tip de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit

Contract tip de vanzare-cumparare pentru un vehicul folosit

contract_tip_de_vanzare_cumparare_pentru_un_vehicul_folosit_400

CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE

PENTRU UN VEHICUL FOLOSIT

Doresc sa păstrez numarul de înmatriculare                                

 DA                        

 NU         Semnătura vânzătorului……………………..

 

1. VÂNZĂTOR

PERSOANĂ FIZICĂ: …………………………………………..………, act de identitate seria ….., nr. ….……

PERSOANĂ JURIDICĂ: …………………………………………………………………………………………. nr. înmatriculare la Registrul Comerţului ……………………… reprezentatã prin ……..………………………….. Domiciliul/Sediul în ……………………, str. ………………………………………, nr. ……….. , bl. ………, sc. ……, ap. ……, sector/judeţ ………………………….., cod ………………………

                                                    

                                                                                                                                                         (Ştampila, în cazul persoanelor juridice)

2. CUMPĂRĂTOR

PERSOANĂ FIZICĂ: ………………………………………..…………, act de identitate seria …..., nr. ….……

PERSOANĂ JURIDICĂ: …………………………………………………………………………………………. nr. înmatriculare la Registrul Comerţului ……………………… reprezentatã prin ……..………………………….. Domiciliul/Sediul în ……………………, str. ………………………………………, nr. ……….. , bl. ………, sc. ……, ap. ……, sector/judeţ ………………………….., cod ………………………

                                                     

                                                                                                                                                          (Ştampila, în cazul persoanelor juridice)

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

Vehiculul marca ……………………., tipul ……………………., numãr de identificare ……….………………….. serie motor ………………., cilindree ………. cmc, numãr de înmatriculare …………………, data la care exprirã inspecţia tehnicã periodicã ………………., numãrul carţii de identitate a vehiculului ………………….

4. PREŢUL   în cifre                                   lei, în litere                                                                                                                 lei.

5.

      Vânzãtorul menţionat la punctul (1) declarã cã vehiculul este proprietatea sa, liberã de orice sarcini. De asemenea declarã cã a predat cumpãrãtorului menţionat la punctul (2) vehiculul, cheile, fişa de înmatriculare şi cartea de  identitate a vehiculului, primind de la acesta preţul prevãzut la punctul (4).

   Cumpãrãtorul menţionat la punctul (2) declarã cã a primit de la vânzãtorul menţionat la punctul (1) vehiculul,  cheile, fişa de înmatriculare şi cartea de identitate a vehiculului, achitând vânzãtorului preţul menţionat la punctul (4).

Anexa la contract:    Da    Nu                                  

                                                                                         Semnãtura vânzãtorului ………………………………….. Locul încheierii contractului …………………              

 

Data ……………………                                                Semnãtura cumpãrãtorului ………………………………..

        

          ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 SPCRPC …………………….                                                                                                                                     

 

               Nr. ……  din  ……………                                                                                                                           Semnătura şi ştampila

CERTIFICAT DE RADIERE

Vehiculul marca ………………………,tipul …………………………,   număr de identificare …………………………………

serie motor ……………………….…….,cilindree .......... cmc, înmatriculat cu numărul ………………………  deţinut de către   

……………………………………………,  domiciliat (sediul) în ………………………. str.  ……………………..…………… nr.……, bl. ……..,  sc. …., ap. ……., sector / judeţ  ……………………………………  a fost radiat din evidenţele noastre.  

 

 

   Înstrăinat către  ............................................................., domiciliat ( sediul ) în  ………………………………………. str.  ……………………………  , nr. ……. , bl. …….. , sc. …….. , ap. ……,  sector / judeţ ……………………….…….    Schimbat domiciliul / sediul în …………………..…….., str. ……………………………….. , nr.…………………… bl. ……………. , sc. ………………..ap. …………., sector / judeţ ………………………………………

   Dezmembrat                                                                  Exportat                                                                            Furat