Cum se restituie taxa auto în urma contestării la tribunal?

Cum se restituie taxa auto în urma contestării la tribunal?

cum_se_restituie_taxa_auto

Guvernul a stabilit cum se vor restitui banii plătiţi de şoferi pentru taxa auto, acest lucru fiind posibil doar în cazul în care există hotărâri judecătoreşti în acest sens.

Este vorba de sumele plătite pentru taxa pe poluare pentru autovehicule – introdusă prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 50/2008 – şi pentru taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule – introdusă prin Legea nr. 9/2012.

Prevederile referitoare la restituirea taxei auto au fost stabilite recent prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 8/2014 – publicată în Monitorul Oficial nr. 151/2014.

Astfel, Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2014 stabileşte că plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule şi a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobânzile calculate până la data plăţii integrale şi cheltuielile de judecată, precum şi alte sume stabilite de instanţele judecătoreşti, devenite executorii până la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a cinci ani calendaristici, prin plata în fiecare an a 20% din valoarea acestora.”

Cererile de restituire ale persoanelor vizate vor fi soluţionate în cel mult 45 de zile de la înregistrare – conform prevederilor Codului de procedură fiscală.

Administraţia Fondului pentru Mediu va stabili graficul pentru plata tranşelor anuale.

Conform noului act normativ, perioada de plată întinsă pe cinci ani calendaristici începe de la data soluţionării cererii.

Totodată, sumele care vor fi plătite în temeiul OUG nr. 8/2014 se vor actualiza cu indicele preţurilor de consum.


Procedura prin care se va face plata titlurilor executorii urmează să fie stabilită prin ordin comun al ministrului mediului şi schimbărilor climatice şi al ministrului finanţelor publice.