Legea 4/2006 privitoare la tariful vamal de import

Legea 4/2006 privitoare la tariful vamal de import

legea_4_per_2006_privitoare_la_tariful_vamal_de_import_400

Din ianuarie 2006 a intrat in vigoare legea 4/2006 din care prezint partea care intereseaza radioamatorii. Se poate observa ca pozitiile tarifare care ne intereseaza raman exceptate de la plata taxelor vamale. Ramane de platit TVA care se aplica la valoarea in vama a produselor. Aplicarea legii se face conform Codului vamal din 2006 publicat in Monitorul Oficial nr. 350/19.04.2006.

La valoarea în vamă, conform prevederilor art. 1 din acordul prevăzut la alin. (1), în măsura în care au fost efectuate, dar nu au fost cuprinse în pret, se includ:

a) cheltuielile de transport al mărfurilor importate până la frontiera română;

b) cheltuielile de încărcare, de descărcare şi de manipulare, conexe transportului, ale mărfurilor din import aferente parcursului extern;

c) costul asigurării pe parcurs extern.

Alte taxe nu sunt necesare pentru importul efectuat de persoane fizice. In cazul in care se intentioneaza punerea pe piata sunt bineinteles necesare alte avize si autorizatii.

 

LEGE nr. 4 din 5 ianuarie 2006 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora

Parlamentul României adoptă prezenta lege

N.R. Pozitiile tarifare care intereseaza radioamatorii sunt marcate cu rosu.

Art. 1
Începând cu data de 1 ianuarie 2006, denumirea şi clasificarea mărfurilor din Tariful vamal de import al României, precum şi taxele vamale aferente acestora se modifică potrivit anexei*) care face parte integrantă din prezenta lege.
Art. 2
La data prevăzută la art. 1 se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2004 pentru modificarea denumirii şi clasificării mărfurilor din Tariful vamal de import al României şi a taxelor vamale aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.115 şi nr. 1.115 bis din 27 noiembrie 2004, aprobată prin Legea nr. 49/2005.
-****-
Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
--------------------------------------------------
pa = Număr perechi
p/st = Număr de bucăţi
100 p/st=100 bucăţi
1000 p/st=1000 bucăţi
---------------------------------------------------
CAPITOLUL 85: MAŞINI, APARATE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE ŞI PĂRŢI ALE ACESTORA; APARATE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS SUNETUL, APARATE DE TELEVIZIUNE DE ÎNREGISTRAT SAU DE REPRODUS IMAGINE ŞI SUNET; PĂRŢI ŞI ACCESORII ALE ACESTOR APARATE
Note de Capitol
1.Capitolul exclude:
a)păturile, pernele, sacii şi articolele similare încălzite electric; îmbrăcămintea şi încălţămintea încălzite electric, apărătorile de urechi şi alte articole încălzite electric care sunt purtate de persoane;
b)articolele de sticlă de la poziţia 70.11;
c)mobilele încălzite electric de la Capitolul 94.
2.Articolele susceptibile de a fi clasificate la poziţiile de la 85.01 până la 85.04, pe de o parte, şi la poziţiile 85.11, 85.12, 85.40, 85.41 sau 85.42, se clasifică la acestea din urmă cinci poziţii.
Cu toate acestea, redresoarele cu vapori de mercur cu cuvă metalică se clasifică la poziţia 85.04.
3.Poziţia 85.09 cuprinde numai următoarele aparate electromecanice de tipurile utilizate în mod obişnuit în scopuri casnice:
a)aspiratoarele de praf, inclusiv aspiratoarele pentru materiale uscate şi pentru materiale umede, maşinile de lustruit parchetul, aparatele de măcinat şi amestecat alimente, storcătoarele de fructe şi legume, de orice greutate;
b)alte aparate în greutate maximă de 20 kg, cu excepţia ventilatoarelor şi hotelor aspirante de evacuare sau recirculare cu ventilator încorporat, cu sau fără filtre (poziţia 84.14), maşini centrifuge de uscat rufe (poziţia 84.21), maşinile de spălat veselă (poziţia 84.22), maşinile de spălat rufe (poziţia 84.50) prese şi alte maşini de călcat (poziţia 84.20 sau 84.51, în funcţie de faptul că este vorba de calandre sau nu), maşinile de cusut (poziţia 84.52), foarfecele electrice (poziţia 84.67) şi aparatele electrotermice (poziţia 85.16).
4.Se consideră circuite imprimate în sensul poziţiei 85.34, circuitele obţinute prin dispunerea pe un suport izolant, prin orice procedeu de imprimare (de exemplu încrustare, electrodepunere, corodare) sau prin tehnologia circuitelor numite " în strat", de elemente conductoare, contacte sau alte componente imprimate (de exemplu inductanţe, rezistenţe, capacităţi), singure sau combinate între ele, după o schemă prestabilită, cu excepţia oricărui element care poate să producă, să redreseze, să moduleze sau să amplifice un semnal electric (de exemplu elementele semiconductoare).
Expresia circuite imprimate nu cuprinde nici circuitele combinate cu alte elemente decât cele obţinute în timpul procesului de imprimare, nici rezistenţele, condensatoarele sau bobinele discrete. Totuşi, circuitele imprimate pot să fie prevăzute cu elemente de conexiune neimprimate.
Circuitele în strat (subţire sau gros) care conţin elemente pasive şi active obţinute în timpul aceluiaşi proces tehnologic se clasifică la poziţia 85.42.
5.În sensul poziţiilor 85.41 şi 85.42, se consideră ca:
5.1.A)Diode, tranzistori şi dispozitive asemănătoare cu semiconductori, dispozitivele din această categorie a căror funcţionare se bazează pe variaţia rezistivităţii sub influenţa unui câmp electric;
5.2.B)Circuite integrate şi micromontaje electronice:
a)circuitele integrate monolitice în care elementele circuitului (diode, tranzistori, rezistenţe, capacităţi, interconexiuni etc.) sunt create în interiorul (în mod esenţial) şi la suprafaţa unui material semiconductor (de exemplu siliciu dopat), formând un tot indisociabil;
b)circuitele integrate hibride care reunesc, într-un mod practic indisociabil, pe acelaşi substrat izolant (sticlă, ceramică etc.), elemente pasive (rezistenţe, capacităţi, interconexiuni etc.), obţinute prin tehnologia circuitelor cu strat subţire sau gros şi elemente active (diode, tranzistori, circuite integrate monolitice etc.) obţinute prin tehnologia semiconductorilor. Aceste circuite pot să cuprindă, de asemenea, componente distincte;
c)micromontajele de tipul blocuri turnate, micromodule sau similare, formate din componente distincte, active sau active şi pasive, reunite şi conectate între ele.
Pentru articolele definite în această Notă, poziţiile 85.41 şi 85.42 au prioritate asupra oricărei alte poziţii a Nomenclaturii la care ar putea fi clasificate în raport de funcţia lor,
6.Discurile, benzile şi alte suporturi de la poziţiile 85.23 sau 85.24 se clasifică la aceste poziţii, atunci când sunt prezentate cu aparatele cărora le sunt destinate.
Această notă nu se aplică acestor suporturi atunci când sunt prezentate împreună cu alte articole decât aparatele cărora le sunt destinate.
7.În sensul poziţiei 85.48, prin pile şi baterii de pile electrice "scoase din uz" şi acumulatoare electrice "scoase din uz" se înţeleg acelea care au devenit inutilizabile ca atare în urma sfărâmării, decupării, uzurii sau altor motive sau care nu sunt susceptibile de a fi reîncărcate.
Note de subpoziţii
1.Subpoziţiile 8519.92 şi 8527.12 cuprind numai cititoarele de casete şi radiocasete cu amplificator încorporat, fără difuzor încorporat, putând să funcţioneze fără sursă de energie electrică exterioară şi ale căror dimensiuni nu depăşesc 170 mm x 100 mm x 45 mm.
2.În sensul subpoziţiei 8542.10, expresia "cartele inteligente" se referă la cartelele care conţin în masa lor un circuit integrat electronic (microprocesor), de orice tip, sub forma unei microplachete şi sunt prevăzute sau nu cu o pistă magnetică.
Note complementare
1.Subpoziţiile 8519.10, 8519.21, 8519.29. 8519.31 şi 8519.39. nu conţin aparatele de reproducere a sunetului cu citire cu fascicul laser, care se clasifică la codurile tarifare 8519.99.12 sau 8519.99.18.
2.Nota de subpoziţii 1 se aplică, mutatis mutandis, codurilor tarifare 8520.32.30 şi 8520.33.30.Codul Denumirea mărfii UM supl Taxa
tarifar vamală
85.01 Motoare şi generatoare %
electrice, cu excepţia
grupurilor electrogene:
8501.10 - Motoare de o putere de
maximum 37,5 W:
8501.10.10 - - Motoare sincron de o putere p/st 15
de maximum 18 W
- - Altele:
850110.91 - - - Motoare universale p/st 15
8501.10.93 - - - Motoare de curent p/st 15
alternativ
8501.10.99 - - - Motoare de curent p/st 15
continuu
* 8501.20.00 - Motoare universale de o p/st 15
putere peste 37,5 W
- Alte motoare de curent
continuu; generatoare de curent
continuu:
* 8501.31.00 - - De o putere de maximum 750 p/st 15
W
8501.32 - - De o putere peste 750 W,
dar de maximum 75 kW:
* 8501.32.20 - - - De o putere peste 750 W, p/st 15
dar de maximum 7,5 kW
* 8501.32.80 - - - De o putere peste 7,5 kW, p/st 15
dar de maximum 75 kW
* 8501.33.00 - - De o putere peste 75 kW, p/st 15
dar de maximum 375 kW
8501.34 - - De o putere peste 375 kW:
8501.34.50 - - - Motoare de tracţiune p/st 15
- - - Altele, de o putere:
8501.34.92 - - - - Peste 375 kW, dar de p/st 15
maximum 750 kW
* 8501.34.98 - - - - Peste 750 kW p/st 15
8501.40 - Alte motoare de curent
alternativ, monofazate:
* 8501.40.20 - - De o putere de maximum 750 p/st 15
W
* 8501.40.80 - - De o putere peste 750 W p/st 15
- Alte motoare de curent
alternativ, polifazate:
* 8501.51.00 - De o putere de maximum 750 W p/st 15
8501.52 - - De o putere peste 750 W,
dar de maximum 75 kW:
* 8501.52.20 - - - De o putere peste 750 W, p/st 15
dar de maximum 7,5 kW
* 8501.52.30 - - - De o putere peste 7,5 kW, p/st 15
dar de maximum 37 kW
* 8501.52.90 - - - De o putere peste 37 kW, p/st 15
dar de maximum 75 kW
8501.53 - - De o putere peste 75 kW:
8501.53.50 - - - Motoare de tracţiune p/st 15
- - - Altele, de o putere:
* 8501.53.81 - - - - Peste 75 KW, dar de p/st 15
maximum 375 KW
8501.53.94 - - - - Peste 375 kW, dar de p/st 15
maximum 750 kW
8501.53.99 - - - - Peste 750 kW p/st 15
- Generatoare de curent
alternativ (alternatoare):
8501.61 - - De o putere de maximum 75
kVA:
* 8501.61.20 - - - De o putere de maximum p/st 15
7,5 kVA
* 8501.61.80 - - - De o putere peste 7,5 p/st 15
kVA, dar de maximum 75 kVA
* 8501.62.00 - - De o putere peste 75 kVA, p/st 15
dar de maximum 375 kVA
* 8501.63.00 - - De o putere peste 375 kVA, p/st 15
dar de maximum 750 kVA
8501.64.00 - - De o putere peste 750 kVA p/st 15
85.02 Grupuri electrogene şi
convertizoare rotative
electrice:
- Grupuri electrogene cu motor
cu piston cu aprindere prin
compresie (motoare diesel sau
semi-diesel):
8502.11 - - De o putere de maximum 75
kVA:
* 8502.11.20 - - - De o putere de maximum p/st 15
7,5 kVA
* 8502.11.80 - - - De o putere peste 7,5 p/st 15
kVA, dar de maximum 75 kVA
* 8502.12.00 - - De o putere peste 75 kVA, p/st 15
dar de maximum 375 kVA
8502.13 - - De o putere peste 375 kVA:
* 502.13.20 - - De o putere peste 375 kVA, p/st 15
dar de maximum 750 kVA
* 502.13.40 - - De o putere peste 750 kVA, p/st 15
dar de maximum 2000 kVA
* 502.13.80 - - De o putere peste 2000 kVA p/st 15
8502.20 Grupuri electrogene cu motor cu
piston cu aprindere prin
scânteie motoare cu explozie):
* 8502.20.20 - De o putere de maximum 7,5 p/st 15
kVA
* 8502.20.40 - De o putere peste 7,5 kVA, p/st 15
dar de maximum 375 kVA
* 8502.20.60 - De o putere peste 375 kVA, p/st 15
dar de maximum 750 kVA
* 8502.20.80 - De o putere peste 750 kVA p/st 15
Alte grupuri electrogene:
* 8502.31.00 - Pentru energie eoliană p/st 15
8502.39 - Altele:
* 8502.39.20 - - Turbogeneratoare p/st 15
* 8502.39.80 - - Altele p/st 15
* 8502.40.00 - Convertizoare rotative 15
electrice
8503.00 Părţi care pot fi recunoscute
ca fiind destinate exclusiv sau
în principal maşinilor de la
poziţiile 85.01 sau 85.02:
8503.00.10 - Frete nemagnetizate - 15
- Altele:
8503.00.91 - - Turnate sau mulate, din - 15
fontă, fier sau oţel
8503.00.99 - - Altele - 15
85.04 Transformatoare electrice,
convertizoare electrostatice
(de exemplu redresoare), bobine
de reactanţă şi de inductanţă:
8504.10 - Balasturi pentru lămpi sau
tuburi cu descărcare:
8504.10.20 - - Bobine de reactanţă, p/st 15
inclusiv cele cuplate cu un
condensator
* 8504.10.80 - - Altele p/st 15
- Transformatoare cu dielectric
lichid:
8504.21.00 - - De o putere de maximum 650 p/st 15
kVA
8504.22 - - De o putere peste 650 kVA,
dar de maximum 10 000 kVA:
8504.22.10 - - - De o putere peste 650 p/st 15
kVA, dar de maximum 1600 kVA
8504.22.90 - - - De o putere peste 1600 p/st 15
kVA, dar de maximum 10 000 kVA
8504.23.00 - - De o putere peste 10 000 p/st 15
kVA
- Alte transformatoare:
8504.31 - - De o putere de maximum 1
kVA:
- - - Transformatoare de
măsură:
* 8504.31.21 - - - - Pentru măsurarea p/st 15
tensiunii
* 8504.31.29 - - - - Altele p/st 15
8504.31.80 - - - Altele p/st 15
8504.32 - - De o putere peste 1 kVA,
dar de maximum 16 kVA:
* 8504.32.20 - - - Transformatoare de măsură p/st 15
8504.32.80 - - - Altele p/st 15
8504.33.00 - - De o putere peste 16 kVA, p/st 15
dar de maximum 500 kVA
8504.34.00 - - De o putere peste 500 kVA p/st 15
8504.40 - Convertizoare statice:
8504.40.30 - - De tipul celor folosite la p/st ex
aparate de telecomunicaţii,
maşini de prelucrare automată a
datelor şi unităţi ale acestora
- - Altele:
8504.40.40 - - - Redresoare cu p/st 15
semiconductor policristalin
- - - Altele:
* 8504.40.55 - - - - Încărcătoare de p/st 15
acumulatoare
- - - - Altele:
* 8504.40.81 - - - - - Redresoare - 15
- - - - - Onduloare
(inversoare):
8504.40.84 - - - - - - De o putere de - 15
maximum 7,5 kVA
8504.40.88 - - - - - - De o putere peste - 15
7,5 kVA
8504.40.90 - - - - - Altele - 15
8504.50 - Alte bobine de reactanţă şi
de inductanţă:
8504.50.20 - - De tipul celor folosite la ex
aparatele de telecomunicaţii şi
pentru alimentarea cu energie a
maşinilor de prelucrare
automată a datelor şi unităţi
ale acestora
* 8504.50.95 - - Altele - 15
8504.90 - Părţi:
- - De transformatoare, bobine
de reactanţă şi de inductanţă:
8504.90.05 - - Plăci cu asamblări de - ex
circuite imprimate pentru
produsele de la codul tarifar
8504.50.20
- - - Altele:
8504.90.11 - - - - Miezuri de ferită - 15
8504.90.18 - - - - Altele - 15
- - De convertizoare statice:
8504.90.91 - - - Plăci cu asamblări de - ex
circuite imprimate pentru
produsele de la codul tarifar
8504.40.30
8504.90.99 - - - Altele - 15
85.05 Electromagneţi, magneţi
permanenţi şi articole
destinate să devină magneţi
permanenţi după magnetizare;
platouri, mandrine şi
dispozitive magnetice sau
electromagnetice similare
pentru fixare; cuplaje,
ambreiaje, schimbătoare de
viteză şi frâne
electromagnetice; capete de
ridicare electromagnetice:
- Magneţi permanenţi şi
articole destinate să devină
magneţi permanenţi după
magnetizare:
8505.11.00 - - Din metal - 10
8505.19 - - Altele:
8505.19.10 - - - Magneţi permanenţi din - 10
ferită aglomerată
8505.19.90 - - - Altele - 10
8505.20.00 - Cuplaje, ambreiaje, - 10
schimbătoare de viteză şi frâne
electromagnetice
8505.30.00 - Capete de ridicare - 10
electromagnetice
8505.90 - Altele, inclusiv părţi:
8505.90.10 - - Electromagneţi - 10
8505.90.30 - - Platouri, mandrine şi - 10
dispozitive magnetice sau
electromagnetice similare, de
fixare
8505.90.90 - - Părţi - 10
85.06 Pile şi baterii de pile
electrice:
8506.10 - Cu bioxid de mangan:
- - Alcaline:
8506.10.11 - - - Pile cilindrice p/st 10
8506.10.15 - - - Pile buton p/st 10
8506.10.19 - - - Altele p/st 10
- - Altele:
8506.10.91 - - - Pile cilindrice p/st 10
8506.10.95 - - - Pile buton p/st 10
8506.10.99 - - - Altele p/st 10
8506.30 - Cu oxid de mercur:
8506.30.10 - - Pile cilindrice p/st 10
8506.30.30 - - Pile buton p/st 10
8506.30.90 - - Altele p/st 10
8506.40 - Cu oxid de argint:
8506.40.10 - - Pile cilindrice p/st 10
8506.40.30 - - Pile buton p/st 10
8506.40.90 - - Altele p/st 10
8506.50 - Cu litiu:
8506.50.10 - - Pile cilindrice p/st 10
8506.50.30 - - Pile buton p/st 10
8506.50.90 - - Altele p/st 10
8506.60 - Cu aer-zinc:
8506.60.10 - - Pile cilindrice p/st 10
8506.60.30 - - Pile buton p/st 10
8506.60.90 - - Altele p/st 10
8506.80 - Alte pile şi baterii de pile:
8506.80.05 - - Baterii uscate zinc/carbon, p/st 10
cu tensiunea de minimum 5,5 V,
dar de
maximum 6,5 V
- - Altele:
8506.80.11 - - - Pile cilindrice p/st 10
8506.80.15 - - - Pile buton p/st 10
8506.80.90 - - - Altele p/st 10
8506.90.00 - Părţi - 10
85.07 Acumulatoare electrice,
inclusiv separatoarele lor,
chiar de formă pătrată sau
dreptunghiulară:
8507.10 - Cu plumb, de tipurile
utilizate pentru demararea
motoarelor cu piston:
- - De o greutate de maximum 5
kg:
* 8507.10.41 - - - Care funcţionează cu p/st 15
electrolit lichid
* 8507.10.49 - - - Altele p/st 15
- - De o greutate peste 5 kg:
* 8507.10.92 - - - Care funcţionează cu p/st 15
electrolit lichid
* 8507.10.98 - - - Altele p/st 15
8507.20 - Alte acumulatoare cu plumb:
- - Acumulatoare de tracţiune:
* 8507.20.41 - - - Care funcţionează cu ce/el 15
electrolit lichid
* 8507.20.49 - - - Altele ce/el 15
- - Altele:
* 8507.20.92 - - Care funcţionează cu ce/el 15
electrolit lichid
* 8507.20.98 - - - Altele ce/el 15
8507.30 - Cu nichel-cadmiu:
* 8507.30.20 - - Închise ermetic p/st 15
- - Altele:
* 8507.30.81 - - - Acumulatoare de tracţiune ce/el 15
* 8507.30.89 - - - Altele ce/el 15
* 8507.40.00 - Cu nichel-fier p/st 15
8507.80 - Alte acumulatoare:
* 8507.80.20 - - Cu hidrură de nichel p/st 15
* 8507.80.30 - - Ion de litiu p/st 15
* 8507.80.80 - - Altele p/st 15
8507.90 - Părţi:
* 8507.90.20 - - Plăci pentru acumulatoare - 15
8507.90.30 - - Separatoare - 15
* 8507.90.90 - - Altele - 15
[85.08]
85.09 Aparate electromecanice cu
motor electric încorporat, de
uz casnic:
8509.10 - Aspiratoare de praf, inclusiv
aspiratoarele pentru materiale
uscate şi materiale umede:
8509.10.10 - - Pentru o tensiune de p/st 20
minimum 110 V
8509.10.90 - - Pentru o tensiune sub 110 V p/st 20
8509.20.00 - Aparate pentru lustruit p/st 20
parchetul
8509.30.00 - Aparate de mărunţit şi p/st 20
evacuat resturile de bucătărie
8509.40.00 - Aparate de tocat şi amestecat p/st 20
alimente; storcătoare de fructe
şi de legume
8509.80.00 - Alte aparate - 20
8509.90 - Părţi:
8509.90.10 - - Ale produselor care se - 20
clasifică la codurile tarifare:
8509.10.10, 8509.10.90 sau
8509.20.00
8509.90.90 - - Altele - 20
85.10 Maşini de ras, de tuns şi
maşini de epilat, cu motor
electric încorporat:
8510.10.00 - Maşini de ras p/st 10
8510.20.00 - Maşini de tuns p/st 10
8510.30.00 - Maşini de epilat p/st 10
8510.90.00 - Părţi 10
85.11 Aparate şi dispozitive
electrice de aprindere sau de
pornire pentru motoare cu
aprindere prin scânteie sau
prin compresie (de exemplu
magnetouri, dinamuri-magnetou,
bobine de aprindere, bujii de
aprindere sau de încălzire,
demaroare); generatoare (de
exemplu dinamuri, alternatoare)
şi conjunctoare-disjunctoare
utilizate cu aceste motoare:
* 8511.10.00 - Bujii de aprindere - 10
* 8511.20.00 - Magnetouri; dinamuri- - 10
magnetou; volanţi magnetici
* 8511.30.00 - Distribuitori; bobine de - 10
aprindere:
* 8511.40.00 - Demaroare, chiar funcţionând - 10
ca generatoare
* 8511.50.00 - Alte generatoare - 10
* 8511.80.00 - Alte aparate şi dispozitive - 10
8511.90.00 - Părţi - 10
85.12 Aparate electrice de iluminat
sau de semnalizare (cu excepţia
articolelor de la poziţia
85.39), ştergătoare de parbriz,
dispozitive antigivraj şi de
dezaburire, electrice, de
tipurile utilizate pentru
biciclete, motociclete sau
automobile*.
8512.10.00 - Aparate de iluminat sau de - 10
semnalizare vizuală de tipurile
utilizate pentru biciclete
8512.20.00 - Alte aparate de iluminat sau - 10
de semnalizare vizuală
8512.30.00 - Aparate de semnalizare - 10
acustică
8512.40.00 - Ştergătoare de parbriz, - 10
dispozitive antigivraj şi
dispozitive de dezaburire
8512.90.00 - Părţi - 10
85.13 Lămpi electrice portabile,
funcţionând cu ajutorul sursei
proprii de energie (de exemplu
cu pile, cu acumulatoare,
electromagnetice), altele decât
aparatele de iluminat de la
poziţia 85.12:
8513.10.00 - Lămpi - 10
8513.90.00 - Părţi - 10
85.14 Furnale şi cuptoare electrice
industriale sau de laborator,
inclusiv cele care funcţionează
prin inducţie sau prin pierderi
dielectrice; alte aparate
industriale sau de laborator
pentru tratarea termică a
materialelor prin inducţie sau
prin pierderi dielectrice:
8514.10 - Furnale şi cuptoare cu
rezistenţă (cu încălzire
indirecta):
8514.10.05 - - Destinate fabricării - ex
dispozitivelor semiconductoare
pe discuri (wafers)
semiconductoare
- - Altele:
8514.10.10 - - - Cuptoare pentru brutărie, - 5
patiserie sau pentru biscuiţi
8514.10.80 - - - Altele - 5
8514.20 - Furnale şi cuptoare care
funcţionează prin inducţie sau
prin pierderi dielectrice:
8514.20.05 - - Destinate fabricării - ex
dispozitivelor semiconductoare
pe discuri (wafers)
semiconductoare
- - Altele:
8514.20.10 - - - Care funcţionează prin - 5
inducţie
8514.20.80 - - - Care funcţionează prin - 5
pierderi dielectrice
8514.30 - Alte furnale şi cuptoare:
- - Cu raze infraroşii:
8514.30.11 - - - Destinate fabricării - ex
dispozitivelor semiconductoare
pe discuri (wafers)
semiconductoare
8514.30.19 - - - Altele - 5
- - Altele:
8514.30.91 - - - Destinate fabricării - ex
dispozitivelor semiconductoare
pe discuri (wafers)
semiconductoare
8514.30.99 - - - Altele - 5
8514.40.00 - Alte aparate pentru tratarea - 5
termică a materialelor prin
inducţie sau prin pierderi
dielectrice
8514.90 - Părţi:
8514.90.20 - - Pentru aparatele de la - ex
codurile tarifare 8514.10.05,
8514.20.05, 8514.30.11 sau
8514.30.91
8514.90.80 - - Altele - 5
85.15 Maşini şi aparate electrice
pentru lipire sau sudare (chiar
pentru tăiat, inclusiv cele cu
gaz încălzite electric) sau
care funcţionează cu laser sau
cu alte fascicule de lumină sau
de fotoni, cu ultrasunete, cu
fascicule de electroni, cu
impulsuri magnetice sau cu jet
de plasmă; maşini şi aparate
electrice pentru pulverizarea
la cald a metalelor sau a
materialelor metaloceramice:
- Maşinile şi aparatele pentru
lipirea tare sau moale:
8515.11.00 - - Ciocane şi pistoale de - 5
lipit
8515.19.00 - - Altele - 5
- Maşinile şi aparatele pentru
sudarea metalelor prin
rezistenţă:
8515.21.00 - - Complet sau parţial - 5
automatizate
8515.29 - - Altele:
8515.29.10 - - - Pentru sudarea - 5
îmbinărilor
8515.29.90 - - - Altele - 5
- Maşini şi aparate pentru
sudarea metalelor cu arc
electric sau cu jet de plasmă:
8515.31.00 - - Complet sau parţial - 5
automatizate
8515.39 - - Altele:
- - - Manuale, cu electrozi
înveliţi, cuprinzând
dispozitivele de sudare şi:
8515.39.13 - - - - Un transformator - 5
8515.39.18 - - - - Un generator sau un - 5
convertizor rotativ sau un
convertizor static
8515.39.90 - - - Altele - 5
8515.80 - Alte maşini şi aparate:
8515.80.05 - - Aparate de lipit fire de p/st ex
tipul celor utilizate pentru
fabricarea dispozitivelor
semiconductoare
- - Altele:
- - - Pentru tratamentul
metalelor:
8515.80.11 - - - - Pentru sudare p/st 5
8515.80.19 - - - - Altele p/st 5
- - - Altele:
8515.80.91 - - - - Pentru sudarea prin p/st 5
rezistenţă a materialelor
plastice
8515.80.99 - - - - Altele p/st 5
8515.90 - Părţi:
8515.90.10 - - Pentru maşinile de la codul - ex
tarifar 8515. 80.05
8515.90.90 - - Altele - 5
85.16 Încălzitoare de apă,
instantanee sau cu stocare şi
termoplonjoare electrice;
aparate electrice pentru
încălzirea localurilor, a
solului sau pentru utilizări
similare; aparate
electrotermice pentru coafură
(de exemplu uscătoare de păr,
căşti pentru coafură,
ondulatoare) sau pentru uscarea
mâinilor; fiare electrice de
călcat; alte aparate
electrotermice pentru uz
casnic; rezistenţe
încălzitoare, altele decât cele
de la poziţia 85.45:
8516.10 - Încălzitoare de apă,
instantanee sau cu stocare şi
termoplonjoare electrice:
- - Încălzitoare de apă:
8516.10.11 - - - Încălzitoare de apă p/st 15
instantanee
8516.10.19 - - - Altele p/st 15
8516.10.90 - - Termoplonjoare p/st 15
- Aparate electrice pentru
încălzirea localurilor, a
podelelor sau pentru utilizări
similare:
8516.21.00 - - Radiatoare cu acumulare de p/st 15
căldură
8516.29 - - Altele:
8516.29.10 - - - Radiatoare care p/st 15
funcţionează prin circularea
unui lichid
8516.29.50 - - - Radiatoare care p/st 15
funcţionează prin convecţie
- - - Altele:
8516.29.91 - - - - Cu ventilator p/st 15
încorporat
8516.29.99 - - - - Altele p/st 15
- Aparate electrotermice pentru
coafură sau pentru uscarea
mâinilor:
8516.31 - - Uscătoare de păr:
8516.31.10 - - - Căşti de uscare a părului p/st 15
8516.31.90 - - - Altele p/st 15
8516.32.00 - - Alte aparate pentru coafură - 15
8536.33.00 - - Aparate pentru uscarea p/st 15
mâinilor
8516.40 - Fiare electrice de călcat:
8516.40.10 - - Cu vapori p/st 15
8516.40.90 - - Altele p/st 15
8516.50.00 - Cuptoare cu microunde p/st 15
8516.60 - Alte cuptoare, maşini de
gătit, reşouri (inclusiv
plitele de gătit), grătare şi
rotisoare:
8516.60.10 - - Maşini de gătit p/st 15
- - Reşouri (inclusiv plitele
de gătit):
8516.60.51 - - - Pentru a fi încastrate p/st 15
8516.60.59 - - - Altele p/st 15
8516.60.70 - - Grătare şi rotisoare p/st 15
8516.60.80 - - Cuptoare pentru a fi p/st 15
încastrate
8516.60.90 - - Altele p/st 15
- Alte aparate electrotermice:
8516.71.00 - - Aparate pentru prepararea p/st 15
cafelei sau a ceaiului
8516.72.00 - - Maşini de prăjit pâine p/st 15
8516.79 - - Altele:
85)6.79.20 - - - Prăjitoare p/st 15
8516.79.70 - - - Altele p/st 15
8516.80 - Rezistenţe electrice
încălzitoare:
* 8516.80.20 - - Montate pe un suport din - 15
material izolant
* 8516.80.80 - - Altele - 15
8516.90.00 - Părţi - 15
85.17 Aparate electrice pentru
telefonic sau telegrafie prin
fir, inclusiv aparatele
telefonice pentru telefonie
prin fir, dotate cu receptor
CORDLESS (fără fir) şi aparate
pentru telecomunicaţii prin
curent purtător sau pentru
telecomunicaţii numerice
(digitale); videofoane:
- Aparate telefonice pentru
beneficiari, videofoane:
8517.11.00 - - Aparate telefonice pentru p/st ex
beneficiari, pentru telefonie
prin fir, cu receptor, fără fir
(CORDLESS)
8517.19 - - Altele:
8517.19.10 - - - Videofoane p/st ex
8517.19.90 - - - Altele - ex
- Telecopiatoare (faxuri) şi
teleimprimatoare:
8537.21.00 - - Telecopiatoare (faxuri) p/st ex
8517.22.00 - - Teleimprimatoare - ex
8517.30.00 - Aparate de comutare pentru - ex
telefonie sau telegrafie
8517.50 - Alte aparate, pentru
telecomunicaţie prin curent
purtător sau pentru
telecomunicaţii numerice
(digitale):
8517.50.10 - - Pentru telecomunicaţii prin ex
curent purtător
8517.50.90 - - Altele - ex
8517.80 - Alte aparate:
8517.80.10 - - Interfoane - ex
8517.80.90 - - Altele ex
8517.90 - Părţi:
- - Ale aparatelor pentru
telecomunicaţii prin curent
purtător de la codul tarifar
8517.50.10:
8517.90.11 - - - Subansamble electronice - ex
8517.90.19 - - - Altele - ex
- - Altele:
8517.90.82 - - - Subansamble electronice - ex
8517.90.88 - - - Altele - ex
85.18 Microfoane şi suporturile lor;
difuzoare, chiar montate în
carcasele lor; căşti de
ascultare (headphones şi
earphones), chiar combinate cu
un microfon şi ansambluri sau
seturi formate dintr-un
microfon şi unul sau mai multe
difuzoare; amplificatoare
electrice de audiofrecvenţă;
aparate electrice de
amplificare a sunetului:
8518.10 - Microfoane şi suporturile
lor:
8518.10.30 - - Microfoane având o bandă de - ex
frecvenţă între 300 Hz şi 3,4
KHz cu un diametru de maximum
10 mm şi o grosime de maximum
3mm, utilizate în
telecomunicaţii
* 8518.10.95 - - Altele - 20
- Difuzoare chiar montate în
carcasă:
* 8518.21.00 - - Difuzoare individuale - 20
montate în carcasă
* 8518.22.00 - - Difuzoare multiple montate - 20
în aceeaşi carcasă:
8518.29 - - Altele:
* 8518.29.30 - - - Difuzoare având o bandă p/st ex
de frecvenţă între 300 Hz şi
3,4 KHz cu un diametru de
maximum 50 mm, utilizate în
telecomunicaţii
* 8518.29.95 - - - Altele p/st 20
8518.30 - Căşti de ascultare
(headphones şi earphones),
chiar combinate cu un microfon
şi ansambluri sau seturi
formate dintr-un microfon şi
unul sau mai multe difuzoare:
8518.30.20 - - Aparate telefonice de linie - ex
* 8518.30.95 -- Altele - 20
8518.40 - Amplificatoarele electrice de
audiofrecvenţă:
8518.40.30 - - Utilizate în telefonie sau - 20
pentru măsurare
- - Altele
* 8518.40.81 - - - Cu un singur canal p/st 20
* 8518.40.89 - - - Altele p/st 20
* 8518.50.00 - Aparatele electrice de p/st 20
amplificare a sunetului
8518.90.00 - Părţi - 20
85.19 Patefoane şi gramofoane,
picupuri, cititoare de casete
şi alte aparate de reproducere
a sunetului, care nu
încorporează un dispozitiv de
înregistrare a sunetului:
8519.10.00 - Electrofoane care p/st 42
funcţionează prin introducerea
unei monede sau a unei fise
- Alte electrofoane:
8519.21.00 - - Fără difuzor p/st 42
8519.29.00 - - Altele p/st 42
- Patefoane, gramofoane şi
picupuri:
8519.31.00 - - Cu schimbarea automată a p/st 42
discului
8519.39.00 - - Altele p/st 42
8519.40.00 - Maşini pentru dictat p/st 42
- Alte aparate de reproducere a
sunetului:
8519.92.00 - - Cititoare de casete, de p/st 42
buzunar
8519.93 - - Alte cititoare de casete:
- - - De tipul celor utilizate
pentru automobile:
8519.93.31 - - - - Care folosesc un sistem p/st 42
de citire analog/numeric
(digital)
8519.93.39 - - - - Altele p/st 42
- - - Altele:
8519.93.81 - - - - Care folosesc un sistem p/st 42
de citire analog/numeric
(digital)
8519.93.89 - - - - Altele p/st 42
8519.99 - - Altele:
- - - Cu sistem de citire
optică prin fascicul laser:
8519.99.12 - - - - De tipul celor p/st 42
utilizate pentru automobile, cu
discuri compacte cu un diametru
de maximum 6,5 cm
8519.99.18 - - - - Altele p/st 42
8519.99.90 - - - Altele p/st 42
85.20 Magnetofoane şi alte aparate de
înregistrare a sunetului, chiar
încorporând un dispozitiv de
reproducere a sunetului:
8520.10.00 - Maşini pentru dictat care nu p/st 42
pot să funcţioneze fără o sursă
de energie exterioară
8520.20.00 - Maşini pentru recepţionat şi p/st ex
transmis mesaje telefonice
- Alte aparate de înregistrare
şi de reproducere a sunetului,
pe bandă magnetică:
8520.32 - - Numerice (digitale):
- - - Cu casete:
- - - - Cu amplificator şi unul
sau mai multe difuzoare,
încorporate:
8520.32.11 - - - - - Care pot să p/st 42
funcţioneze fără sursă de
energie exterioară
8520.32.19 - - - - - Altele p/st 42
8520.32.30 - - - - De buzunar p/st 42
8520.32.50 - - - - Altele p/st 42
- - - Altele:
8520.32.91 - - - - Care utilizează benzi p/st 42
magnetice pe bobine şi care
permit înregistrarea sau
reproducerea sunetului, fie pe
o singură viteză de 19 cm/s,
fie pe mai multe viteze, la
care viteza de 19 cm/s este
asociată numai cu viteze
inferioare
8520.32.99 - - - - Altele p/st 42
8520.33 - - Altele, cu casetă:
- - - Cu amplificator şi unul
sau mai multe difuzoare,
încorporate:
8520.33.11 - - - - Care pot să funcţioneze p/st 42
fără o sursă de energie
exterioară
8520.33.19 - - - - Altele p/st 42
8520.33.30 - - - De buzunar p/st 42
8520.33.90 - - - Altele p/st 42
8520.39 - - Altele:
8520.39.10 - - - Care utilizează benzi p/st 42
magnetice pe bobine şi care
permit înregistrarea sau
reproducerea sunetului, fie pe
o singură viteză de 19 cm/s,
fie pe mai multe viteze, la
care viteza de 19 cm/s este
asociată numai cu viteze
inferioare
8520.39.90 - - - Altele p/st 42
* 8520.90.00 - Altele p/st 42
85.21 Aparate de înregistrare sau de
reproducere videofonică, chiar
încorporând un receptor de
semnale videofonice:
8521.10 - Cu bandă magnetică
* 8521.10.20 - - De o lăţime de maximum 1,3 p/st 42
cm şi a căror viteză de rulare
este de maximum 50 mm pe
secundă
* 8521.10.95 - - Altele p/st 42
8521.90.00 - Altele p/st 42
85.22 Părţi şi accesorii care pot fi
recunoscute ca fund destinate
exclusiv sau în principal
aparatelor de la poziţiile
85.19 până la 85.21:
8522.10.00 - Cititoare fonografice - 25
8522.90 - Altele:
8522.90.30 - - Ace sau vârfuri; diamante, - 25
safire şi alte pietre preţioase
sau semipreţioase (naturale,
sintetice sau reconstituite)
pentru ace, montate sau nu
- - Altele:
- - - Ansamble electronice:
8522.90.41 - - - - Pentru produsele de la - ex
codul tarifar 8520.20.00
* 8522.90.49 - - - - Altele - 25
* 8522.90.70 - - - Ansambluri cu o singură - 25
casetă de o grosime totală de
maximum 53 mm, de tipul celor
utilizate pentru fabricarea
aparatelor de înregistrare şi
redare a sunetului
* 8522.90.80 - - - Altele - 25
85.23 Suporturi pregătite pentru
înregistrarea sunetului sau
pentru înregistrări similare,
dar neînregistrate, altele
decât produsele de la Capitolul
37:
- Benzi magnetice:
8523.11.00 - - De o lăţime de maximum 4 mm p/st ex
8523.12.00 - - De o lăţime peste 4 mm, dar p/st ex
de maximum 6,5 mm
8523.13.00 - - De o lăţime peste 6,5 mm p/st ex
8523.20 - Discuri magnetice:
8523.20.10 - - Rigide p/st ex
8523.20.90 - - Altele p/st ex
8523.30.00 - Cartele prevăzute cu o bandă p/st 25
magnetică
8523.90 - Altele
8523.90.10 - - Discuri pentru sisteme de p/st ex
citire prin fascicul laser cu
capacitatea de înregistrare de
maximum 900 megaocteţi, altele
decât cele care pot fi şterse
* 8523.90.30 - - Discuri pentru sisteme de p/st ex
citire prin fascicul laser cu
capacitatea de înregistrare de
peste 900 megaocteţi dar de
maximum 18 gigaocteţi, altele
decât cele care pot fi şterse
* 8523.90.90 - - Altele p/st ex
85.24 Discuri, benzi şi alte
suporturi pentru înregistrarea
sunetului sau pentru
înregistrări similare,
înregistrate, inclusiv
matriţele şi formele galvanice
pentru fabricarea discurilor,
cu excepţia produselor de la
Capitolul 37:
8524.10.00 - Discuri pentru electrofoane p/st 25
- Discuri pentru sisteme de
citire prin fascicul laser:
8524.31.00 - - Pentru reproducerea p/st ex
fenomenelor, altele decât sunet
sau imagine
8524.32 - - Numai pentru reproducerea
sunetului:
8524.32.10 - - - Cu diametrul de maximum p/st 25
6,5 cm
8524.32.90 - - - Cu diametrul peste 6,5 cm p/st 25
8524.39 - - Altele:
8524.39.10 - - - Pentru reproducerea p/st ex
reprezentărilor de
instrucţiuni, date, sunet şi
imagine înregistrate într-un
format binar şi capabile de a
fi manipulate sau accesate
interactiv de utilizator prin
intermediul unei maşini
automate de prelucrare a
datelor
- - - Altele:
8524.39.20 - - - - Discuri numerice p/st 25
versatile (DVD)
8524.39.80 - - - - Altele p/st 25
8524.40.00 - Benzi magnetice pentru p/st ex
reproducerea fenomenelor,
altele decât sunet sau imagine
- Alte benzi magnetice:
8524.51.00 - - De o lăţime de maximum 4 mm p/st 25
8524.52.00 - De o lăţime peste 4 mm, dar p/st 25
de maximum 6,5 mm
8524.53.00 - De o lăţime peste 6,5 mm p/st 25
8524.60.00 Cartele prevăzute cu o bandă p/st 25
magnetică
Altele:
8524.91.00 - Pentru reproducerea - ex
fenomenelor, altele decât sunet
sau imagine
8524.99 - Altele:
8524.99.10 - - Pentru reproducerea - ex
reprezentărilor de
instrucţiuni, date, sunet şi
imagine înregistrate într-un
format binar şi capabile de a
fi manipulate sau accesate
interactiv de utilizator prin
intermediul unei maşini
automate de prelucrare a
datelor
8524.99.90 - - - Altele - 25
85.25 Aparate de emisie pentru
radiotelefonie, radio
telegrafie, radiodifuziune sau
televiziune, chiar încorporând
un aparat de recepţie sau un
aparat de înregistrare sau de
reproducere a sunetului; camere
de televiziune; aparate de luat
imagini fixe şi alte camere
video cu înregistrare; aparate
fotografice numerice:
8525.10 - Aparate de emisie:
* 8525.10.20 - - Pentru radiotelegrafie sau p/st ex
radiotelefonie
8525.10.80 - - Altele p/st ex
8525.20 - Aparate de emisie care
încorporează un aparat de
recepţie:
* 8525.20.20 - - Pentru radiofonie celulară p/st ex
(telefoane mobile)
* 8525.20.80 - - Altele p/st ex
8525.30 - Camere de televiziune:
8525.30.10 - - Care conţin minimum 3 p/st 8
tuburi videocaptoare
8525.30.90 - - Altele
p/st 8
8525.40 - Aparate de luat imagini fixe
şi alte camere video cu
înregistrare; aparate
fotografice numerice:
- - Aparate de luat imagini
fixe; aparate fotografice
numerice:
8525.40.11 - - - Digitale (numerice) p/st ex
8525.40.19 - - - Altele p/st 8
- - Alte camere video:
8525.40.91 - - - Capabile să înregistreze p/st