Legea nr. 52/2010

Legea nr. 52/2010

legea_nr._52_per_2010_400

Privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 21/2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora.

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 25/03/2010

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege .

Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 21 din 29 august 2009 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele si perioadele de odihna ale conducatorilor auto si utilizarea aparatelor de inregistrare a activitatii acestora, adoptata in temeiul art. 1 pct. II.5 din Legea nr. 253/2009 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 599 in 31 august 2009, cu urmatoarele modificari:

1. La articolul I punctul 5, partea introductiva si punctele 8, 13-14, 17-20, 22, 24-29, 31 si 33 ale alineatului (1) al articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:

"Art. 8. - (1) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari foarte grave ale dispozitiilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu sunt considerate infractiuni potrivit legii penale:

...............................................................................................

8. nerespectarea perioadei minime de odihna zilnica, intr-un interval de 30 de ore, atunci cand vehiculul este condus de un echipaj, cu doua ore sau mai mult;

...............................................................................................

13. montarea/repararea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte, calibrarea incorecta a tahografelor sau montarea, repararea, calibrarea unor tahografe de catre un operator economic neautorizat;

14. utilizarea unor tahografe neomologate, nesigilate, necalibrate, defecte sau care au termenul de valabilitate al verificarii/calibrarii periodice depasit;

...............................................................................................

17. nerespectarea obligatiei intreprinderii/operatorului de transport rutier de a descarca si stoca la sediu, cel mai tarziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducatorilor auto si/sau nerespectarea obligatiei de a descarca si stoca la sediu, cel mai tarziu la fiecare 90 de zile, datele din tahografele digitale ale vehiculelor pe care le utilizeaza;

18. detinerea de catre un conducator auto a mai mult de o cartela tahografica valida;

19. utilizarea de catre un conducator auto a unei cartele tahografice eliberate altei persoane;

20. utilizarea unei cartele tahografice defecte sau expirate;

...............................................................................................

22. utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare sau deteriorate, cu datele ilizibile;

...............................................................................................

24. scoaterea neautorizata a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital inaintea terminarii zilei de lucru, care afecteaza inregistrarea datelor relevante;

25. utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioada mai lunga decat cea prevazuta, care afecteaza inregistrarea datelor relevante;

26. nerespectarea de catre conducatorul auto a obligatiei privind introducerea manuala a unor date;

27. incredintarea unui vehicul cu tahograf digital unui conducator auto care nu detine cartela tahografica;

28. nerespectarea prevederilor privind utilizarea comutatorului tahografului;

29. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind numele si/sau prenumele conducatorului auto;

...............................................................................................

31. neprezentarea in trafic a numarului necesar de diagrame tahografice, a cartelei tahografice sau a listarilor efectuate cu imprimanta tahografului digital;

...............................................................................................

33. nerespectarea masurii de imobilizare stabilita de personalul cu atributii de inspectie si control;".

2. La articolul I punctul 5, punctul 37 al alineatului (1) al articolului 8 se abroga.

3. La articolul I punctul 5, partea introductiva si punctele 1, 8, 11 si 13-16 ale alineatului (2) al articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:

"(2) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari grave ale dispozitiilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii, daca acestea nu sunt considerate infractiuni potrivit legii penale:

1. depasirea perioadei maxime zilnice de conducere cu mai mult de o ora, dar mai putin de doua ore;

...............................................................................................

8. nerespectarea perioadei minime de odihna zilnica, intr-un interval de 30 de ore, atunci cand vehiculul e condus de un echipaj, cu mai mult de o ora, dar mai putin de doua ore;

...............................................................................................

11. neasigurarea unui numar suficient de diagrame tahografice omologate, corespunzatoare tipului de tahograf utilizat pentru efectuarea operatiunilor de transport rutier;

...............................................................................................

13. nerespectarea prevederilor privind reglarea ceasului tahografului analogic;

14. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor de incepere si de incheiere a cursei;

15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind kilometrii inregistrati la plecare;

16. nerespectarea prevederilor privind obligativitatea repararii tahografului care s-a defectat in cursul calatoriei;".

4. La articolul I punctul 5, partea introductiva si punctele 1, 8 si 12-18 ale alineatului (3) al articolului 8 vor avea urmatorul cuprins:

"(3) Urmatoarele fapte reprezinta incalcari minore ale dispozitiilor Regulamentului Parlamentului European si al Consiliului (CE) nr. 561/2006, ale Regulamentului (CEE) nr. 3.821/85 si, dupa caz, ale Acordului AETR si constituie contraventii:

1. depasirea perioadei maxime zilnice de conducere cu pana la o ora;

8. nerespectarea perioadei minime de odihna zilnica, intr-un interval de 30 de ore, atunci cand vehiculul este condus de un echipaj, cu pana la o ora;

...............................................................................................

12. utilizarea unor diagrame tahografice sau cartele tahografice murdare ori deteriorate, cu datele lizibile;

13. scoaterea neautorizata a diagramei tahografice din tahograf sau a cartelei tahografice din tahograful digital inaintea terminarii zilei de lucru, care nu afecteaza inregistrarea datelor relevante;

14. utilizarea diagramei tahografice sau a cartelei tahografice pentru o perioada mai lunga decat cea prevazuta, care nu afecteaza inregistrarea datelor relevante;

15. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind locul de plecare si de sosire;

16. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind numarul de inmatriculare a vehiculului;

17. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind kilometrii la sosire;

18. necompletarea pe diagrama tahograf a datelor privind ora schimbarii vehiculului;".

5. La articolul I punctul 5, alineatul (4) al articolului 8 va avea urmatorul cuprins:

"(4) Falsificarea datelor inregistrate pe diagramele tahograf, a celor stocate in tahograf ori pe cartela tahografica sau a rapoartelor imprimate de tahograf, a inregistrarilor manuale, precum si a oricarui document de atestare a activitatii conducatorului auto se sanctioneaza conform legii penale."

6. La articolul I punctul 6, alineatul (1) al articolului 9 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 9. - (1) Contraventiile prevazute la art. 8 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) cu amenda de la 8.000 lei la 16.000 lei - faptele prevazute la alin. (1) pct. 12, 14, 17, 21, 27, 33 si 34, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;

b) cu amenda de la 8.000 lei la 12.000 lei - fapta prevazuta la alin. (1) pct. 13, aplicabila atelierului care a montat, reparat si calibrat incorect tahograful, si fapta prevazuta la alin. (1) pct. 35, aplicabila operatorului economic sau conducatorului auto care a montat dispozitive ilegale;

c) cu amenda de la 4.000 lei la 8.000 lei - faptele prevazute la alin. (1) pct. 15-16, 18-20, 22-26, 28-30, 36 si 38, aplicabila conducatorului auto, si faptele prevazute la alin. (1) pct. 1-11, 31 si 32, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier;

d) cu amenda de la 3.000 lei la 6.000 lei - faptele prevazute la alin. (2) pct. 1-11 si 16, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier, si faptele prevazute la alin. (2) pct. 12-15 si 17, aplicabila conducatorului auto;

e) cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei - faptele prevazute la alin. (3) pct. 1-12, aplicabila intreprinderii/operatorului de transport rutier, si faptele prevazute la alin. (3) pct. 13-19, aplicabila conducatorului auto".

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILORPRESEDINTELE SENATULUI
ROBERTA ALMA ANASTASEMIRCEA-DAN GEOANA

Bucuresti, 19 martie 2010.

Nr. 52.